Image1\
 


Documente necesare pentru eliberarea Certificatelor de Orientare Școlară/Profesională

□ o copie a actului de identitate al copilului (certificatul de naştere și carte de identitate);

□ copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal);

□ o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului); în cazul în care părintele și-a schimbat numele: certificat de căsătorie 

□ copie a anchetei sociale de la SPAS/DGASPC de sector; (valabilitatea documentului: 6 luni)

□ o copie a fişei medicale sintetice de la medicul de familie (valabilitatea documentului:1 an)

□ o copie a certificatului medical tip A5 de la medicul de specialitate; (valabilitatea documentului: minim 1 an)

□ o copie a fişei de evaluare psihologică (de la un psiholog clinician atestat la Colegiul Psihologilor) (valabilitatea documentului: 3 luni)

□ fişa psihopedagogică (completat de învățător/diriginte );

□ o copie a foii matricole (cl. I-XII) sau adeverinţă (preșcolar-clasă pregătitoare) care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, și o adeverință care atestă că elevul/eleva este înscris/ă în clasa respectivă


□ în cazul prelungirii: o copie a Certificatului de orientare şcolară/profesională; 

□ în caz special: Certificat de Handicap actualizat


Formulare tipizate

 

 
 
 
 
 
Joomla Templates by Joomla51.com