Image1\
 Otthoni iskoláztatás esetén évente szükséges iratcsomót leadni a C.J.R.A.E székhelyén (Csíkszereda, Sadoveanu utca 54.szám, 1. emelet), így újítva meg a Sajátos nevelési igényű gyermekek bizonylatát.

 
Az ide vonatkozó metodológia román nyelven:

Art. 6.  din Metodologia-cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale din 31.08.2016

(1) Evaluarea dosarului care conține documentele referitoare la starea de sănătate a copiilor/elevilor/tinerilor în vederea școlarizării la domiciliu se realizează la cererea părinților/tutorelui legal instituit, de către Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională, denumit în continuare SEOSP, din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E., care va conține:

a) cerere-tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională;

b) documente de identitate (copie a certificatului de naștere al copilului/elevului/tânărului sau a actului de identitate; copia buletinului de identitate/cărții de identitate al/a părinților/tutorelui legal instituit; copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este tutorele legal instituit al copilului/elevului/tânărului, după caz);

c) dosar medical, conținând: certificat/raport medical, cu recomandare explicită pentru școlarizarea la domiciliu, eliberat de un medic de specialitate, conform legislației în vigoare; fișa medicală sintetică;

d) fișa de evaluare psihologică, după caz;

e) dosar educațional, cuprinzând rezultatele evaluărilor precedente, respectiv copie a foii matricole a elevului, fișa psihopedagogică, portofoliu, acolo unde este cazul;

f) raportul de anchetă socială, după caz;

g) copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare.

(2) Părintele/Tutorele legal instituit depune cererea semnată, împreună cu documentele menționate la alin. (1), la SEOSP.

 

(3) Cererea se înregistrează numai în condițiile în care sunt anexate toate documentele menționate la alin. (1).

 
Attachments:
Download this file (CERERE SEOSP.pt.scolarizare.la.domiciliu.doc)CERERE SEOSP.pt.scolarizare.la.domiciliu.doc[ ]33 kB2019-12-12 14:13
 
 
 
 
 
Joomla Templates by Joomla51.com